رنگهای اکریلیک

Acrylic Colours Range

Acrylic Colours Products

رنـگ هـای اکــریـلیـک

رنگهای اکریلیک در سالهای اخیر بدلیل قابلیت ایجاد فضای نوآوری و خلاقیت های بیشتر محبوبیت قابل قبولی نزد هنرمندان پیدا نموده است.

استفاده گسترده هنرمندان حرفه ای، اساتید، طراحان، دانشجویان و فعالان هنرهای دستی و نیز هنرجویان، باعث گردیده است شرکت آتی مهر با یک برنامـه تحقیقاتی فشرده و مستمر در راه تولید این محصول گام بردارد و حاصل این فعالیت تولید رنگهای اکریلیک وستا با کیفیت ممتاز و قابل استفاده جهت کلیه فعالان هنری می باشد.

رنگ های اکریلیک وستا در 55 طیف رنگی تولید و در اختیار هنرمندان قرار می گیرد.

اکـریلیــک 21 میــل

12 طیف رنگی رنگ اکریلیک در تیوپ 37 میل موجود می باشد .

تیوپهای 21 میل رنگ اکریلیک در جعبه های 6 تایی تک رنگ بسته بندی گردیده است که با شماره های زیرموجود می باشد:.

(1-3- 6 -7 -8- 10- 12- 21- 24- 37- 40- 43- 44)

تیوپهای 21 میل رنگ اکریلیک در جعبه های 6 تایی رنگی بسته بندی گردیده است که با شماره های زیرموجود می باشد:.

(6 -8- 21- 24- 40- 43)

بسته بندی12 رنگ تیوپ 37 میل رنگ اکریلیک با شماره های زیرموجود می باشد:

(3- 6 - 7 -8- 10- 12- 21- 24- 37- 40- 43- 44)

اکـریلیــک 37 میــل

27 طیف رنگی رنگ اکریلیک در تیوپ 37 میل موجود می باشد .

تیوپهای 37 میل رنگ اکریلیک در جعبه های سه تایی تک رنگ بسته بندی گردیده است .

بسته بندی10 رنگ تیوپ 37 میل رنگ اکریلیک با شماره های زیرموجود می باشد:

(3- 6 -8- 10- 12- 21- 24- 40- 43- 44)

رنـگ اکـریـلیـک 75میــل

تیوپ های  75 میل رنگ اکریلیک در 55 طیف رنگی موجود می باشد. 

رنـگ اکـریـلیـک 250 میــل

بطری های 250 میــل رنگ اکریلیک در 33 رنگ موجود می باشد.

رنـگ اکـریـلیـک 500 و ۱۰۰۰ میــل

بطری های 500  و ۱۰۰۰میــل رنگ اکریلیک در 7 رنگ موجود می باشد.