رنگ روغن

رنــگ روغــن

رنگ های روغنی وستا از بهترین پیگمنت موجود و با بهره گیری از دانش  فنی اختصاصی شرکت آتی مهر که حاصل تلاش مستمر و تحقیقات منسجم می باشد، تهیه گردیده است . ترکیب پذیری مناسب رنگها با یکدیگر جهت رسیدن به طیف رنگی مطلوب و نیز ثبات رنگی در طی زمان موجودیت یک اثر هنری خلق شده با رنگهای وستا، این محصول را نسبت به دیگر محصولات مشابه متمایز نموده است .

رنگهای روغنی حرفه ای وستا بدلیل وجود حساسیت بسیار زیاد جهت خلق یک اثر ماندگار با استفاده از تجربیات بدست آمده و بکارگیری حداکثر توان کنترل کیفی در تمامی مراحل تولید و با استفاده از مواد اولیه با بالاترین کیفیت تولید می گردد . پایداری قابل اطمینان و استاندارد بالا در ترکیب، برآورده کننده انتظارات هنرمندانی است که هم در سبک سنتی و نیز با مهارتهای تکنولوژی مدرن از این رنگ استفاده می کنند .

رنگهای روغنی وستا در 39 طیف رنگی که به تدریج در حال گسترده شدن می باشد، عرضه می گردد .

 

رنـگ روغنــی 21 میـل

12 طیف رنـگی در تیــوپ 21 میـل مــوجـــود می باشد.

بسته بندی 12 رنگ تیوپ 21 میـل رنگ روغنی موجود می باشد که شامل رنگهای زیر است:

(3-6-7-8-10-12-21-24-37-40-43-44)

رنــگ روغنــی 37 میــل

 39 طیف رنگی رنگ روغنی در تیوپ 37 میــل موجود می باشد .

 تیوپ های 37 میــل رنگ روغن در جعبه های سه تایی تک رنگ بسته بندی گردیده است .

رنــگ روغنــی 37 میــل

 بسته بندی 10 رنگ تیوپ 37 میــل رنگ روغنی موجود می باشد که شامل رنگهای زیر است:

(3-6-8-10-12-21-24-40-43-44)

رنـگ روغنــی 120میــل

تیوپ های 120 میــل رنگ روغنی در 14 طیف رنگی در بسته بندی تک رنگ موجود می باشد که شامل رنگهای زیر است:

(2-3-4-6-7-8-10-12-21-24-37-40-43-44)