ویترای

ویتـــرای

رنگهای ویترای وستا دارای خاصیت ترانسپرانت و شفافیت و درخشندگی بسیار بالا می باشند. با یکدیگر به راحتی ترکیب شده و پس از یک ساعت قابل لمس است و پس از 10 ساعت بطور کامل خشک می شوند و البته زمان خشک شدن با ضخامت رنگ استفاده شده و نیز رطوبت نسبی هوا و دما در محل مورد استفاده متناسب می باشد.

این رنگ جهت استفاده بر روی سطوح شیشه و پلی استر و استات و پلگسی گلاس مناسب می باشد و جهت رقیق کردن آنها از وایت اسپریت می توان استفاده نمود.

رنگهای ویترای با قلمو، ایربراش و قطره چکان برروی سطوح مورد نظر هنرمند قابل استفاده بوده و رنگ ویترای در ظروفی به حجم 40 میل عرضه می گردد .

ویتــرای 40 میــل

رنگ ویتــرای  در 28 طیف رنــگی مـوجــود مـی بـاشــد.

بسته بندی تک رنگ ویترای در جعبه های 6 تایی موجود می باشد.

بسنه ویتــرای 40 میــل 6 رنگ

بسته بندی 6 رنگ ویترای در جعبه های 6 تایی موجود می باشد که شامل رنگهای زیر می باشد:

(400- 401- 412- 421- 432- 460)

بسته ویتــرای 40 میــل 12 رنگ

بسته بندی 12رنگ ویترای در جعبه های 12 تایی موجود می باشد که شامل رنگهای زیر می باشد:

(400- 401- 405- 412- 421- 430- 431- 432- 441- 450-460-470)