گواش

گــواش حــرفــه ای

گواش حرفه ای وستا در 31 رنگ موجود و مورد استفادة طراحان، تصویرگران، خطاطان و هنرمندان حرفه ای می باشد. محصول فوق با استفاده از بهترین پیگمنت های موجود و با کیفیت ترین صمغ و مرطوب کننده ها جهت حرکت روان رنگ بر روی سطوح ، فرموله و ساخته شده است. قدرت طیف رنگی استثنائی این محصول یک سطح یکدست و نهایی را ایجاد نموده که در مقایسه با دیگر محصولات مشابه معمولی مورد استفاده، توانمندی منحصر بفردی به هنرمند در خلق آثار خود می دهد .

گــواش حــرفــه ای 30 میــل

رنگ گواش حرفه ای در 31 طیف رنگی موجود می باشد.

رنگهای تک رنگ گواش در بسته بندی 6 تائی عرضه می گردد.

گــواش حــرفــه اى 30 میــل (6 رنگ)

بسنه رنگهای  6رنگ گواش در بسته بندی 6 تائی عرضه می گردد.

رنگ های موجود در بسته بندی 6 رنگ گواش شامل رنگهای زیر است:

(487- 510- 530- 536- 547- 668)